تکنولوژی در کلاس درس: دوست یا دشمن

دکتر جیل ام . دی ،انجلیو

دستیار استاد عدالت جزایی و جرم شناسی

دکتر شری آن وسلی

تحلیل گر ارشد و دستیار ( کمک ) مدیر تاثیر سازمانی دانشگاه بال استیت

این مطالعه قوه ی ادراک دانشجویان را در ارزشی که تکنولوژی در کلاس درس با خود خواهد داشت، کشف می کند. بررسی اجرا شده در دانشجویان دوره لیسانس ثبت نام شده در رشته ی عدالت جنایی ( جزایی) نشان می دهد که اکثریت دانشجویان از طریق پاورپوینت و یا تخته سیاه درس یادگرفته اند. این یافته بیشتر اشاره دارد به این که دانشجویان ادراکی را که روش های یادگیری جدید (پاورپوینت و برنامه های ویدئویی) در افزایش تاثیر گذاری یادگیریشان موثر است، حمایت می کنند. سرانجام، ممکن است تفاوتهایی در درک دانشجویان براساس رشته تحصیلی وجود داشته باشد. در کل به نظر می رسد که دانشجویان واکنش های درهمی از تکنولوژی داشته باشند. از این رو، استادانی که مایل به درگیر شدن دانشجویان به این مسئله دارند، ممکن است که نیاز به تجدید نظر اینکه چرا و چگونه تکنولوژی را استفاده کنند، دارند.

مقدمه: (INTRODUCTION)

تکنولوژی برای تدریس و یادگیری رشد یافته و بسیار مرکزیت یافته. اورهد پروژکتورها برای ارائه مطالب درسی درکلاس از قرن 1960 و 1970 مورد استفاده قرار می گیرد ( نیل 1996(. استادان امروز تکنولوژی پیشرفته تری را همچون پاورپوینت و تخته سیاه را برای ارائه اطلاعات درسی به کار می برند (بورک، 2000:ماینس،2000).

با وجود گرایش ظاهری بهر سوی افزایش کاربری فرمهای جدید تکنولوژی در کلاس درس، پیوند تکنولوژی در کلاس درس در مدت دوران تحصیلی مورد بحث می باشد.

دانستن ارتباط بین تکنولوژی و آموزش تحصیلات بالا تر بر پایه مفهوم جدیدی همچون تکنولوژی به کار گرفته ای که در فضای باز دانشگاه بست یافته، قرار دارد. از نظر ذاتی دو جنبه از بحث وجود دارد. از یک جنبه بحث در مورد آنهایی است که سوال می کنند آیا استفاده از تکنولوژی توانایی دانشجویان را در یادگیری افزایش می دهد و اطلاعات بیشتری را نگه می دارد ( ماینس، جی آر، 2000، نیل1998).

به عبارت دیگر آیا دانشجویان از رشته هایی که احساس می کنند یادگیری بیشتری از تکنولوژی پیشرفته نسبت به رشته هایی که در آن از تکنولوژی پیشرفته استفاده نمی شود، دور می شوند؟

بعضی همچنین می ترسند که استفاده از تکنولوژی ممکن است به خلق مانع هایی بین دانشجویان و استاد به وسیله پروراندن فضایی رهبری شود که قابل هدایت به عکس العمل های تمرکز یافته دانشجو نباشد.

 

دیگران چنین استدلال می کنند که دانشجویان غیر فعال خواهند شد و بنا براین در یادگیری اطلاعات لازم موفق نمی شوند. استادانی که به باور " آموزش متمرکز شده یادگیرنده " وفاداراند به عنوان بهترین روش، بالا بردن یادگیری دانشجویان، همچنین از این که بعضی از آنان به سمت استفاده از تکنولوژی پیشرفته تغییر جهت داده و در به کار گیری موثر آن دچار شکست شوند و به موجب آن یادگیری دانشجو کاهش یابد، می ترسند. بنابراین، به کار گیری تکنولوژی در کلاس درس ممکن است در فهم دانشجو در مطالب درسی بیشتر از تحلیل کردن آن مانع ایجاد نمایید. طرف این بحث کسانی هستند که با به کار گیری تکنولوژی جدید مثل پاورپوینت که هم ساختار دادن و توضیح مطالب سخنرانی را آماده می کند ( پائو،2002) و در جریان یادگیری مهم هستند. بعضی افراد اظهار می دارند که ترکیب دیداری پاورپوینت ارزش بیشتری برای دانشجویانی دارد که یادگیری آنها از طریق استفاده از سخت افزار یا نرم افزار های دیداری پیشرفت می کنند. البته افراد دیگری هستند که اشاره می کنند پاورپوینت یادگیری دانشجویان را با افزایش تنوع دریافت مطالب درسی بالا می برد. اساتیدی که روش های مختلفی را در آموزش از جمله با پاورپوینت، بخش های ويدئويي و پروژکتورهای اورهد در طول یک سخنرانی درسی به کار می برند قادراند که توجه بهتری از دانشجویان به مطالب داشته باشند، به موجب آن باعث کاهش خستگی ناشی از سخنرانی و با نتیجه بهبود تجربه یادگیری علمی می شود. بنابراین هدف این درس کشف ادراک دانشجویان از ارزشی است که تکنولوژی می تواند یا نمی توانيد با خود به کلاس درس بیاورد.

مرور ادبیات: (LITERATURE REVIEW)

روش های تحویل دادن مطالب درسی به طور چشم گیری در طول چند سال تغییر کرده است. کتب درسی ارائه دهنده منابع مربوط به آموزش، از قبیل اسلایدهای پاورپوینت و ویدئو ها برای اساتیدی که محدودیت های زمانی دارند و تحت فشار هستند جذاب تر است( نیل، 1998).

برای مثال ویترو، ویبی و بونت(2004) دریافتند که اکثر فشار کتب درسی مقدماتی در رشته عدالت جزایی، تدریس و علم آموزش همچون بانکهای تست، طرح کلی سخنرانی الکترونیکی، یا مطلب های به صورت تدریس دیداری تایید می کند( برای مثال، ترانس پرانس های اوردهد، ویدئوها و اسلاید های ارائه).

زمانی که بحث های نظری اتفاق می افتد، محققان نیز باید از روی مشاهده و تجربه مبحث تکنولوژی را در تنظیم بالاتر شروع به امتحان نمایند. پژوهش در چهار منطقه پهناور متمرکز می شود: آموزش از راه دور، تحت نظم در آوردن مطالعات ویژه، توانایی درک و ابزار تکنولوژی خاص. تحقیق در مورد آموزش از راه دور روش های ارائه از راه دور را از قبیل آموزش مستقیم و گیرنده های تلویزیون با روش های سنتی مقایسه می کند( باکن و جاکویچ،2001 ; گارل و منزل 2001; خاوارو و شوماخر 1999 ; هلیگارد و دورکه 2002). به ویژه محققان تفاوت های اجرا، توجه و گرایش های آموزشی دانشجویانی که در آموزش از راه دور دارند و با کسانی که در محیط آموزش سنتی شرکت دارند مورد رسیدگی قرار داده اند. حوزه دیگر تحقیق تکنولوژی در مورد آموزش ویژه است. برای مثال میچل (2003) و براس و هورتون (1996) در مورد مزایای گفتگوهای مستقیم، ایمیل و پروژه های چند رسانه ای تعلیم و تربیت معلم بحث می کند به همین نحو، دیگر محققان بر استفاده تکنولوژی در Disciplines همچون روانشناسی ( مارک، کیریستفر و کونیگ،2002)، ارتباطات ( لوبلانک،2001)، زبان خارجی ( ریواس،2002) و آموزش پزشكي ( کولهان و دیگران1995). بنابراین تکنولوژی در میان رشته علمی استفاده می شود.

 In addition to در مطالعه رشته علمی خاص ،تعدادی از محققان توجهات هیئت علمی و وضعیت های نزد يک به تکنولوژی آموزشی را مورد رسيدگي قرار می دهد . واربورتن ،چن وبرادبورن (2002) درمورد توانایی آگاهی منابع مربوط به کامپیوتر  و استفاده ایمیل الکترونیکی را مورد مطالعه قراردادند . در مطالعه در مورد نیاز های قوه ذهنی ،چیزمار وویلیام (2001)دريافتند که قوه ذهنی باور شده که به علم آموزش اشاره دارد باید تصمیمات آموزشی تکنولوژی را تحریک کند. پایلوس  (1999)امتحان کرد که چگونه پیشرفت حرفه ای می تواند بر توانایی آگاهی تکنولوژی  آموزشی تاثیر گذارد . حوزه نهایی تحقیق تکنولوژی آموزشی بر ابزارها یاروش های خاص تکنولوژی تمرکز دارد ازجمله ایمیل (یوویو2002)،وب سایت های آموزشی (هنیس 2000:تامپسون،نی ومالون 2000،ویت،2003)تابلوهای اطلاعاتی بر پایه وب (کینگ2001)،ساعات کار در محل تجهیزات الکترونیکی دفتر الکترونیکی (مک کگان،2001). تعدادی از محققان (احمد1998:مانتی ،2000:زابو وهاستینگز ،2000:وفری وبرین بو،2000)ارائه های بصورت پاورپوینت در کلاس را مورد بررسی قرارداده اند. احمد (1998)وزابو و هاستینگز (2000)تفاوت مهمی در عملکرد دانشجویانی که از طریق استفاده از پاورپوینت یاد می گیرند و کسانی که بدون استفاده از پاورپوینت  یاد می گیرند ،ندیده اند. آنها اشاره می کنند که دشواری  مطالب  و کیفیت تدریس استاد ممکن است مهمتر باشد مطالعه فری وبرین بو(2002)اشاره می کند به اینکه بکار گیری پاورپوینت در درک دانشجویان  از سخنرانی ها  و استاد تاثیر دارد. بویژه اینکه دانشجویانی که از سخنرانی های همراه با پاورپوینت و آموزش اساتیدی که آنرا استفاده می کنند ، یادگیری شان بسیار سازمان یافته تر است . در کل هنوز هم در مورد تکنولوژی آموزشی و تعلیمی که در آموزش سطوح بالاتر بکار می رود ، مطالب زیادی برای یادگیری وجود دارد .استادان دانشکده درمیان دامنه وسیع  رشته های علمی و موسسات از ابزارهایی همچون پاورپوینت ، صفحات وب درسی ، پیامهای الکترونیکی و بخش های مستقیم در مرزهای مشترک یا اتصال با محیط کلاس سنتی را استفاده می کنند . تحقیق قبلی درجه تاثیر ابزارهای ویژه یا استراتژیهای تکنولوژی سودمند را در رشته های علمی خاص مورد آزمایش قرار داده است . آنچه که بطور گسترده  مورد چشم پوشی قرار گرفته تحقیقی است که بر ابزارهای چند گانه تمرکز دارد، درمیان ابزارهای مختلف مقایسه می شود یا در رشته های علمی استفاده می شود . از اینرو ، برخی از مطالعات پر نتایجی  از جمله اداراکات ذهنی یا عملکرد دانشجو تمرکز داشته اند . ادارک دانشجویان در استفاده از تکنولوژی ، توجه  گسترده ای  را دریافت نکرده است . برای مشخص کردن این فاصله ، این مطالعه بررسی تجربیات دانشجوی  دانشگاهی را و نگرشهایی به سوی تکنولوژیهای آموزشی مختلف را جستجو می کند .

 

روش های تحقیق (Research Methods)  

این مطالعه یک سوال تحقیقی را مورد بررسی قرار می دهد :

1-    چه نوع تکنولوژی تجربه کلاس درس دانشجویان است؟

2-    آیا دانشجویان محیط های خاص آموزش تکنولوژی را بعنوان هدایت بیشتری یادگیری خود درک می کنند؟

3-  آیا جمعیت های دانشجویی متفاوت در چگونگی در نظر گرفتن و تاثیر محیط های مختلف یادگیری تکنولوژیکی  تفاوت هایی وجود دارد؟ .

نمونه و مجموعه مفروضات 

موضوعات این مطالعه برای دانشجویان دوره لیسانس  ثبت نام شده  در رشته های  عدالت جزایی در بهار سال 2004 در دانشگاه ملی و بزرگ وابسته به ایالات میانی ایالات درمیان 251دانشجویی که 54درصد (یعنی 126نفر) آنها مرد و 46درصد آن (یعنی 108نفر) آنها زن بوده اند، انجام شده است . تقریباٌ 88درصد سفید پوست ، 6درصد نژاد افریقایی آمریکایی ، 5درصد لاتینی  و 1درصد از نژاد قومی مختلف بودند. 96درصد بین سنین 18تا 24سال بودند . تقریباٌ نمونه ها بطور مساوی به دانشجویان سال اول (25درصد)،دانشجویان سال دوم (28درصد )، دانشجویان سال سوم( 21درصد) و دانشجویان ارشد(28درصد) تقسیم شده بودند . اکثریت مخاطبان (64درصد) در رشته عدالت جزایی بودند . 12درصد آنها اظهار می کردند که رشته عدالت جزایی رشته فرعی (ثانوی ) تحصیلی شان بوده است .

نمونه گیری در 4 رده رشته عدالت جزایی انجام شده بود .4 رده ایی  که از مرحله مقدماتی  به متوسط به یک سطح  پیشرفته درسی مرتبط شده است . در دوره آموزش  مقدماتی  برای هر دانشجو در هر رشته دانشگاهی دایر می شود . هیچ انگیزه ای برای مشارکت  در این سطح وجود ندارد . دانشجویان داوطلب می شوند و در گمنامی متعهد آن می شوند.

متغیرها  

این بخش از مطالعه شامل 3مجموعه متغیر می باشد . اول از مخاطبان خواسته می شود به تعدادی از موضوعات نمونه گیری   وابسته به آمار گیری پاسخ دهند. مخصوصاٌ نمونه گیری  که از دانشجویان می خواهد جنس آنها (مذکر یا مونث  )، سطح کلاس ؛ سن ، نژاد/قومیت /رشته دانشگاهی شان را مشخص کند . نوع دوم متغیر، تجربه کلاسی  دانشجو را با تکنولوژی نشان می دهد . برای بررسی چنینی تجربیاتی ، از مخاطبا ن خواسته  می شود که مشخص کنند آیا تجربه قبلی از تکنولوژی های  مختلف تدریس شامل تخته با گچ ، ارائه های با پاورپوینت ، ویدئو ها و غیره داشته اند یا نه .پاسخ ها با دو میزان اندازه گیری می شوند (1- بله تجربه داشته ام یا 2- نه تجربه ای  نداشته ام ). متغیر سوم شامل مطالعه درک دانشجویان از یاد گیری است . 7موضوع نمونه گیری برای اندازه گیری  درک یادگیری دانشجویان استفاده  می شده است . هر بخش نمونه گیری در یکی از 7تکنولوژی مختلف آموزشی (تخته گچی ، پرژکتور ،اورهد  ، برنامه های ویدئوئی ، پاورپوینت ،تخته سیاه ، کارگروهی با تخته سیاه و فعالیت مستقیم )تمرکز دارد. پاسخ دهندگان   5 مرحله سنجش نوع سکرت را استفاده می کنند (1- کاملاٌ مخالف 2- مخالف3- نامعلوم 4- موافق 5- کاملاٌ موافق ) را برای نشان دادن  میزان اینکه  چقدر از توانائیشان در یادگیری مطالب درسی  در کلاسها افزایش یافته  و کجا اساتید از تکنولوژی آموزشی خاص استفاده می کنند، بکار می گیرند.

 

یافته های پژوهشی (FINDING)

تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه استفاده از تکنولوژی در مجتمع های دانشگاهی نشان داده شده است که دانشجویان با تکنولوژی به روش ها و موضوع های گوناگونی تعامل برقرار می کنند. بعلاوه ،روندهای حاضر به نظر می رسد که نشان دهنده آن است که کلاس های دانشگاهی به سرعت در حال روی آوردن به تکنولوژی های پیشرفته هستند. اگر چه استفاده از ویدئوها و برنامه های آموزشی برای تعلیم دادن دانشجویان از مدتها پیش بوده است و موضوع تازه ای نیست ،اما به نظر می رسد در دوران حاضر بیشتر از گذشته رواج پیدا کرده است .یافته های پژوهشی حاضر که در جدول شماره 1-1نشان داده شده است به نظر می رسد که براین مشاهدات و نتایج صحه می گذارد. 98درصد مشارکت کنندگان در پژوهش بیان کردند که دوره هایی داشتند که در آنها اساتید از پاورپوینت برای تدریس استفاده  کردند. همچنین 84درصد اعلام کردند که تخته سیاه نیز در دوره های آموزشی استفاده شده است ، از این رو، می توان نتیجه گرفت که در تکنولوژی آموزشی بخشی از تجربه  آموزشی دانشجویان محسوب می شود.

جدول 1-1:میزان استفاده از انواع مختلف تکنولوژی آموزشی در دوره های آموزشی برحسب درصد

نوع تکنولوژی

درصد پاسخ دهندگان(پاسخ مثبت)

تخته سیاه (با گچ)

2/95%

پاورپوینت

6/97%

کار گروهی با استفاده از تخته سیاه (با ماژیک)

6/42%

اورهد

4/96%

تخته سیاه (با ماژیک)

7/83%

استفاده از اینترنت در دوره ها

9/19%

ویدئو

1/79%

این به معنای آن نیست که دانشجویان در هر دوره ای از این تکنولوژی ها استفاده می کنند، اما در مقابل این نتایج نشان دهنده آن است که این تجارب چیزی نیست که دانشجویان بتوانند از آن اجتناب کنند.

بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه نگرش و برداشت دانشجویان از تکنولوژی آموزشی بیشتر برروی یک تکنولوژی (مثل پاورپوینت) تمرکز دارد. اما این پژوهش نگرش دانشجویان رانه تنها در یک تکنولوژی بلکه نسبت به تکنولوژی های متعددی سنجیده  و مقایسه کرده است. براساس متون تحقیقاتی ،ما سه سبک آموزش و تدریس را استخراج کردیم . سبک سنتی  تدریس دو نوع تکنولوژی را در بر می گیرد(تخته سیاه با گچ و اورهد). سبک مدرن تدریس نیز شامل دو نوع تکنولوژی است (پاورپوینت و برنامه های ویدئویی). سبک سوم تدریس، سبک تدریس مبتنی بر تکنولوژی نام دارد که از سه نوع تکنولوژی استفاده می کند(تخته سیاه با ماژیک، کار گروهی از طریق تخته سیاه با ماژیک و اینترنت). برای تعیین میزان قدرت هر کدام از این سبک ها، از تجزیه و تحلیل شاخص چرخش قائم یا Varimax استفاده شد. نتایج این تجزیه و تحلیل در جدول 2-1 نشان داده شده است.

از آزمون نمونه زوجی t برای ارزیابی نگرش دانشجویان در مورد اثر بخشی تکنولوژی در بهبود یادگیری آنها استفاده شد. نتایج این بررسی در جدول 3-1 نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بخشی میانگین برای سبک های مدرن تدریس (SD=0.73 M=3.84) به طور معنا داری بزرگتر از میانگین اثر بخشی سبک های سنتی تدریس (SD=0.777 M=3.21) است. آزمون آماری d اثر میانگین 65%- را نشان می دهد. به عبارت دیگر، دانشجویان فکر می کنند که توانایی آنها در یادگیری دوره هایی که از شیوه های تدریس مدرن (پاورپوینت و برنامه های ویدئویی) استفاده می شود تا حد بیشتری نسبت به دوره هایی که از شیوه های سنتی تدریس (تخته سیاه و اورهد) استفاده می شود افزایش یافته است. نتایج همچنین حاکی از آن بود که میانگین اثر بخشی برای سبک های مدرن تدریس (SD=0.731 M=3.84) به طور معنا داری کمتر از میانگین اثر بخشی برای سبک های تدریس مبتنی بر تکنولوژی (SD=0.796 M=2.76) که در آنها از تخته سیاه با ماژیک و اینترنت استفاده می شود می باشد.

این نشان دهنده آن است که روشهای مدرن تدریس در افزایش یادگیری دانشجویان بسیار موثر تر از سبک های تدریس مبتنی بر تکنولوژی است. شاخص آماری d اثر بخشی بزرگتری (d=11) را نشان می دهد. علاوه بر آن، دانشجویان همچنین اعلام کردند که احساس می کنند یادگیری آنها در سبک تدریس سنتی نسبت به سبک تدریس مبتنی بر تکنولوژی بهبود بیشتری می یابد.

اثر بخشی میانگین سبک تدریس سنتی (SD=0.777 M=3.21) به طور معنا داری بزرگتر از میانگین اثر بخشی سبک تدریس مبتنی بر تکنولوژی (SD=0.796 M=2.76) و کمی کوچکتر از اثر میانگین آن (d=0.038) است.

ممکن است دانشجویان با پاورپوینت و ویدئو راحت تر باشند. محققان اظهار کردند که دانشجویان به این دلیل پاورپوینت را ترجیح می دهند که آن ساختار و طبقه بندی مطالب را برای ارائه تسهیل می بخشد. علاوه بر آن، پاورپوینت یک ابزار بصری قدرتمند است. از این رو، دانشجویان ممکن است احساس کنند که یادگیری آنها در دوره هایی که در آن از پاورپوینت و برنامه های ویدئویی استفاده می شود افزایش می یابد. همچنین ممکن است به این دلیل باشد که پاورپوینت و ویدئوهای آموزشی بیشتر در دوره ها استفاده می شود، و بنابراین دانشجویان چگونگی استفاده از این ابزارها و میزان تاثیر آنها بر روی یادگیری شان را درک می کنند. با فرض اینکه همه دانشجویان تجربه شرکت در دوره هایی که در آنها از اینترنت استفاده می شود را ندارند، نگرش دانشجویان ممکن است بازتاب نبود درک آنها نسبت به آنچه که این تکنولوژی عرضه می کند باشد.

این پژوهش همچنین موضوع جمعیت شناسی فرعی دانشجویان را نیز بررسی کرده است.

 

از آزمون های t برای متغيرهاي مستقل با واریانس نامساوی برای پاسخ به سوال سوم پژوهش استفاده شد. نتایج در جدول 4-1 آمده است. لیکن نتایج حاکی از آن است که هیچ تفاوت معنا داری در نگرش دانشجویان براساس جنس، نژاد، رشته دانشگاهی و موقعیت دانشگاه وجود نداشت، هر چند که تفاوتی در نگرش دانشجویان براساس رشته دانشگاهی وجود داشت.

آزمون معنا دار بود (t(110)= -2.575 , p20.5).

نتایج گزارش شده در جدول 4-1 نشان می دهد که رشته های دانشگاهی حقوق قضایی احساس می کنند که یادگیری آنها در دوره هایی که از سبک های مدرن آموزش استفاده می کنند. بیشتر بهبود می یابد. این نتیجه ممکن است بازتاب فلسفه آموزشی دپارتمان حقوق قضایی که خیلی از سبک های مدرن تدریس، به ویژه پاورپوینت، استقبال می کند باشد. دانشجویان رشته حقوق قضایی با پاورپوینت خیلی راحت هستند، در نتیجه زمانی که آنها در دوره ای که از اینگونه تکنولوژی استفاده نمی شود ثبت نام می کنند فکر می کنند که یادگیری آنها بهبود نمی یابد.

 محدویت های پژوهشی (Limatation)

این پژوهش ،محدودیت های اندکی داشت که می تواند در پژوهش های آتی مدنظر قرارگیرد اولاٌ این پژوهش به صورت هدفمند برروی برداشت ها و نگرش های دانشجویان متمرکز شده بود. اگرچه تاکید برروی این موضوع یک شکاف مهمی را در پژوهش های سابق پر کرد ، اما پژوهش های آتی بایستی هم بدنبال بررسی برداشت ها و نگرش های دانشجویان باشد و هم یادگیری و عملکرد دانشجویان را بررسی نماید. ثانیاٌ ، این پژوهش بر روی یک مجتمع دانشگاهی و برروی گروهی از دوره های آموزشی متمرکز شده است. پژوهش های آینده بایستی به بررسی نگرش های دانشجویان در دیگر مجتمع های دانشگاهی ، بویژه در آنهایی که به لحاظ تکنولوژی آموزشی غنی هستند و همین طور در آنهایی که تکنولوژی آموزشی ضعیف تر ی دارند بپردازد. علاوه برآن ، هر چقدر به بررسی عمیق  نگرش دانشجویان پرداخته شود سودمندتر خواهد بود. استفاده از مصاحبه های می تواند کمک کند که چرا دانشجویان نگرش های خاصی نسبت به تکنولوژی های آموزشی دارند. در کل ، این پژوهش یک سری اطلاعات خاص درباره نگرش های دانشجویان نسبت به تکنولوژی آموزشی می دهد ، اما باید مطالب بیشتری درباره نگرش ها و تعاملات دانشجویان با تکنولوژی آموزشی فرا گرفته  شود.

نتیجه گیری (Conclusion)

این پژوهش به ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به تکنولوژی آموزشی پرداخته است .نتایج نشان دهنده آن است که دانشجویان همیشه این دید را ندارند که تکنولوژی سبب بهبود یادگیری آنها می شود و این نتایج ممکن است هم برای تدریس و هم برای یادگیری معنا و مفاهیمی داشته باشد. متون بسیار زیادی در زمینه ظرفیت ها و مزایای تکنولوژی در کلاس ها نوشته شده است اکثر متون به ترویج تکنولوژی به عنوان ابزاری که دانشجویان را بیشتر درگیر  یادگیری  می کند پرداخته اند. مباحث علم آموزش نیز تکنولوژی آموزشی را با دو دیدگاه  تاکید کردند  هم به عنوان  نوش دارویی برای نسل آینده و هم به عنوان ابزاری که یادگیرنده را از محیط یادگیری دور می کند. اما به نظر می رسد که دانشجویان واکنش هایی ترکیبی از هر دو مورد را نسبت به تکنولوژی نشان می دهند. و همیشه تکنولوژی های مدرن را ارزشمند نمی بینند. اساتید و معلمانی که مایل به مشارکت فعال دانشجویان  خود هستند بایستی در مورد اینکه چگونه و چرا از تکنولوژی استفاده می کنند تجدید نظر کنند. آنها همچنین ممکن است نیازمند آن باشند که  این تصمیمات را برای دانشجویان خود در دوره های آموزشی آنها  بیشتر واضح و روشن بگیرند. به عنوان مثال ، ممکن است ما نیاز به ارزیابی مجدد سیلابس دروس داشته باشیم تا آنها را بیشتر دانشجو مدار تنظیم کنیم .اساتید و معلمان ممکن است تمایل داشته باشند فلسفه تدریس خود را در سیلاس دوره هایشان بگنجانند. دانشجویان زمانی که اهداف موجود در ورای سبک های متعدد تدریس را درک می کنند بیشتر پذیرای آنها می شوند. و در نتیجه آنها احساس می کنند که یادگیری آنها بیشتر بهبود یافته است.

 

 

ترجمه شده توسط:علیرضا حسینی-یوسف رامه-غلامرضا چراغی

دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد گرمسار

 


موضوعات مرتبط: مقالات ترجمه شده

تاريخ : یکشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۸ | 20:37 | نویسنده : گروه حمایت ازبچه ها |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس